Hướng dẫn cách chơi Vietlott Mega 6/45 - Xổ Số Tự Chọn

Đề thi chính thức của bộ giáo dục THPT Quốc Gia năm 2017 - Môn Sinh học - Mã đề 202

; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 25/09/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/09/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,283 lượt xem Lượt thi 29 lượt thi

Câu 1

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A.

Tập hợp cây cỏ đang sống trên đồng cỏ Châu Phi

B.

Tập hợp các chép đang sống ở Hồ Tây

C.

Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc Phương

D.

Tập hợp chim đang sinh sống trong vườn rừng Quốc Gia Ba Vì

Câu 2

Phép lai P: ♀ XAXa × ♂ XaY, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

A.

XAXAY

B.

XAXAXa

C.

XaXaY

D.

XAXaXa

Câu 3

Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

ngẫu nhiên chỉ đào thải alen lặn mà không đào thải alen trội ra khỏi quần thể.

B.

Các yếu tố ngẫu nhiên luôn làm phong phú vốn gen của quần thể.

C.

Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.

D.

Các yếu tố ngẫu nhiên quy định chiều hướng tiến hóa.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán